Nyheter/Fakta/Regler
 
   
2021-03-25

INFORMATION CAVIUS BRANDVARNARSYSTEM  

2021-02-23 INFORMATION GÄLLANDE RETURSYSTEMET BRANDSLÄCKARE 
2021-01-20 Uppdaterat sidan Brandsläckare nya produkter
2020-01-25 Uppdaterat sidan produktblad  
2020-01-05 Uppdaterat sidan Brandposter
2020-01-03 Uppdaterat sidan AA Diplom UC Intyg  
2019-10-12 Uppdaterat sidan Utbildningar 
2019-10-11 Uppdaterat sidan Hjärtstartare 
2019-09-28

Ny produkt Litiumbatteribrandsläckaren från Presto 
2019-09-28 Ny produkt Vattendimmsläckare från Presto
2019-03-15

Förändringar i nya SS 3656:2018 "pdf Fil"  3 sidor 

2019-03-10 Presto SafeSprint  "pdf Fil"  1 sida 
2019-02-01 Uppdaterat SBA 
2018-09-04 Uppdaterat Brandvarnare 
2018-08-22 Hjärtstartare
2018-08-21 Brandlarm och detektering
2018-08-20 Brandventilation
2013-01-25 Ny produkt ECO Skumsläckare  
2013-01-25 PrestoLight är ny produkt Armaturens ljuskälla består av 27st LED 
2013-01-25 Odet Strålkastare
2012-05-07 Ny kund Köpings Kyrkliga Samfällighet
2012-02-17 AA Diplom 2012  "pdf Fil"  1 sida 
2011-09-20 Testa ditt Brandskydd   
2011-04-16 Presto miljösläckare  "pdf Fil"  2 sidor 
2011-04-16 Brandsläckningssystem för restaurangkök  "pdf Fil"  3 sidor  
2009-03-21 Allmänna bestämmelser för ADR 2009-01-01 "pdf Fil"  3 sidor 
2009-03-06 Spisvakt  
2008-09-06 Fakta om brandsläckare + brandfiltar  "pdf Fil"  6 sidor  
2008-08-25 Byt ut gamla brandvarnare  "pdf Fil"  2 sidor
2008-06-16 Interjuv om nya vägen Maskinistgatan "Film"
2008-03-21 Säkerhetsregler för Heta Arbeten  "pdf Fil"  2 sidor 
2008-01-25 Förklaring brandsläckningsutrustning farligt gods ADR  "pdf Fil"  3 sidor  
2008-01-05 Preliminär dödsbrandstatistik för 2007   "pdf Fil"  3 sidor 
2007-12-27 Brandsäkert hem  "pdf Fil"  1 sida 
2007-12-18 Brandsläckningsutrustning farligt gods ADR   "pdf Fil"  1 sida
2007-01-05 Fordonsutrustning ADR  "pdf Fil"  2 sidor 
2007-01-05 Kommande regler för ADR-transsporter  "pdf Fil" 1 sida
2006-11-17 Utrymningsövning  "pdf Fil" 1 sida
2006-11-17 Egenkontrollant  "pdf Fil" 1 sida
2006-11-03 Serviceföreskrifter Brandgasventilation   "pdf Fil"  2 sidor
2006-05-06 Hur en brandsläckare fungerar  "pdf Fil"  2 sidor
2006-05-06 EN 3 - Historien bakom  "pdf Fil"  2 sidor
2006-05-06 EN 3 - Sammanfattning "pdf Fil"  2 sidor
2005-10-06 Tankolyckan år1960 DFK (AGA )  "pdf Fil" 12 sidor
2005-09-09 Säkerhetspaket som gör livet lite tryggare  "pdf Fil" 1 sida
2005-08-06 Släckar-rekommendationer  "pdf Fil" 9 sidor
2005-07-12 Firexpress Släckaggregat Mobil   "pdf Fil"  2 sidor
2005-05-20 Nya brandskyddsregler för campingplatser  "pdf Fil" 6 sidor
2005-04-22 Skriftlig redogörelse av ert brandskydd  "pdf Fil"  5 sidor
2005-03-20 sbf 127b del 3   "pdf Fil"  5 sidor
2005-03-20 sbf 127b del 2   "pdf Fil"  6 sidor
2005-03-20 sbf 127b del 1   "pdf Fil"  6 sidor
2004-05-15 Utbildningar i Heta arbeten
2004-04-17 Brandskydd hemma + EN3
2004-03-26 Nya Släckare i vårat sortiment helt i Rostfritt
2004-01-31 Systematiskt Brandskyddsarbete Räddningsverkets info SBA   "pdf Fil"  10 sidor
2004-01-31 Systematiskt Brandskyddsarbete Räddningsverkets info SBA   "pdf Fil"  2 sidor
2004-01-05 Räddningsverket Statistik Bränder
2004-01-04 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2003-08-29 SRV ändringar ADR 2003 BSL  "pdf Fil"  2 sidor
2003-04-16 Brandserviceföreskrifter "pdf Fil"  2 sidor
2002-12-16 Brandvarnare i bostäder "pdf Fil"  1 sida     
2002-12-16 Statistiktabeller 2001      
2002-12-10 Företag ackrediterade för återkommande kontroll  "pdf Fil"  6 sidor
2002-12-09 Räddningstjänstlagen ( Juridisk Forum )
2002-12-09 Räddningsverket "Råd vid brand"
2002-12-06 ADR 2003 kap 8  "pdf Fil"  2 sidor
2002-10-07 Räddningsverket 2001:2  "pdf Fil" 10 sidor
Rekommendationer: Val och placering av brandsläckare "pdf Fil"  9 sidor
2002-02-01 Nya Regler SS 3656