Brandsläckare

Släckare för alla behov

Vårat sortiment av släckare täcker alla behov.
Det omfattar släckare med filmbildande skum,
ABC-pulver eller koldioxid som släckmedel.

Vi fyller och trycktestar alla nedanstående typer av bransläckare.
Fakta om alla Länk
Beskrivning klassning Länk
 

Skumsläckare

 
Skummet ”kväver” branden.
Skumsläckare är lämpliga mot både typ A-bränder,
bränder i trä, tyg, papper, och typ B-bränder,
i plaster och brännbara vätskor.

De är därför utmärkta som förstahandsbrand-skydd i
butiks-, kontors-, lager-industri- och samlingslokaler.
Även för hotell, olika typer av bostads- och fritidshus
samt sjukhus är skumsläckaren det naturliga valet
eftersom man där riskerar både typ A-och typ B-bränder.
 

Skumsläckare:

Varuinfo Pdf

Sprängskiss Pdf

Produktblad Pdf  

VaruinfoS9S Pdf  


Pulversläckare
 
Pulver avbryter kedjereaktionen.
De tryckladdade pulversläckarna är fyllda med det högeffektiva
G-pulvret Multimax, som innehåller 94 procent ammoniumfosfat.
Det gör dem lämpliga för både typ A-bränder i trä, tyg,
papper och typ B-bränder i plaster och brännbara vätskor.

Eftersom pulvret inte leder elektricitet kan det
användas även mot bränder i strömförande
utrustning. Det är också ett effektivt
släckmedel mot gasbränder, typ-C.
Pulversläckarna är därför märkta
för brandtyperna A, B och C.

Med de olika modellerna täcker våra
tryckladdade pulversläckare alla användnings
områden. De mindre är lämpliga för bland annat
personbilar, nöjesbåtar, lastbilar och truckar.
De större är avsedda för i första hand bostads- och
fritidshus, industrier, lantgårdar, verkstäder,
lagerlokaler, byggnadsplatser, heta arbeten,
panncentraler, bensinstationer och garage.


Pulversläckare:

Varuinfo Pdf

Sprängskiss Pdf

Produktblad Pdf


Kolsyresläckare
 
Kolsyra släcker inte bara genom "kvävning".
Kolsyresläckare är lämpliga för B-bränder i plaster,
brännbara vätskor samt i elektrisk utrustning.
De är därför utmärkta som förstahandsbrandskydd i
Butiks-, kontors-,lagerindustrier samt vid annan verksamhet
som är känslig för damm och nedsmutsning.

Kolsyresläckare:

Varuinfo Pdf

Sprängskiss Pdf

Produktblad Pdf

 

                                                           Finns även Vattendimmasläckaren - den nya generationens brandbekämpning utan kemikalier info
                                                           Finns även Litiumbatteribrandsläckaren släcker brand i elektrisk utrustning som innehåller litiumjonbatterier. info

 

 

   Aktuellt pris

Kontakta oss gärna , så hjälper vi er att hitta den brandsläckare som passar bäst.