Brandvarnare

 
I Sverige omkommer varje år fler än 100 människor i samband med brand. De flesta dödsbränder i bostäder inträffar under dygnets mörka timmar. När du sover är risken stor att du upptäcker branden för sent – eller inte alls. Det är röken som är farlig. Några få andetag kan räcka för att göra dig medvetslös.

Ett enkelt sätt att rädda liv
Att montera en brandvarnare tar bara några minuter. Vårt och andras liv kan vara beroende av att vi gör det.

En brandvarnare som snabbt reagerar på röken och varnar dig, ger dig den tid du behöver för att komma i säkerhet eller undanröja faran. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att alla bostäder – både permanenta och tillfälliga – utrustas med brandvarnare.

Grundläggande säkerhet
Prestos brandvarnare är tillverkade efter standarden SS-EN 14604 och uppfyller konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. De är dessutom CE-märkta, vilket betyder att de uppfyller grundläggande krav på säkerhet som EU har ställt upp.

Bland våra brandvarnare finns singelvarnare, sammankopplingsbara eller trådlösa. Samtliga drivs med standardbatterier (den nätdrivna har standardbatteri som back-up) och har en funktionskontroll. En extra säkerhetsdetalj är att de inte kan monteras om batteriet saknas.

Gas- och Koloxidvarnare
Med vår gasvarnare och vår koloxidvarnare minimerar du brand- och förgiftningsriskerna vid gasanvändning och användning av öppen låga. Prestos gasvarnare larmar för stadsgas, gasol, butan, propan och naturgas medan koloxidvarnaren reagerar på förhöjda halter av koloxid, som kan uppstå till exempel i samband med ved- och koleldning, läckage från intilliggande garage samt användning av gas- eller fotogendrivna aggregat. Koloxidvarnare är en självklarhet i alla bostäder där det förekommer någon form av öppen låga

 

  Se länkar:

Nordic Connectable brandvarnare
Nordic 10 Stand-alone brandvarnare
Gas- och koldioxidvarnare – Nordic
Cavius Brandvarnarsystem 2021