Hjärtstartare
 

Vid hjärtstopp gäller det att agera snabbt. En hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda liv när någon drabbats. Se till att göra din arbetsplats hjärtsäker också!

 

Förutom själva apparaten har vi tillbehör, håller utbildningar och certifierar Hjärtsäker Zon enligt svensk standard SS 280000 2015. Läs mer om Hjärtsäker Zon i Hjärt-lungräddning med hjärtstartare 
 

Hjärtstartare – för en tryggare arbetsplats!
Hjärtstartare ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjärtstartare Philips Heartstart 1 (HS1)
Ger trygghet för att du vet att du kan rädda ett liv innan ambulansen kommer fram. Kan användas när som helst, var som helst och av alla.

Lätt att lära
Med minimal träning kommer du att känna dig så trygg att det är möjligt för dig att rädda livet på en medarbetare, en vän, en familjemedlem eller någon person på gatan.
Lätt att använda
Naturlig röstinstruktion leder användaren genom alla steg vid HLR och defibrillering.
Alltid klar för användning
Omfattande automatisk självtest kontrollerar alla HeartStarts vitala funktioner dagligen, veckovis och månadsvis för att säkra att den alltid är klar för användning i en livshotande situation.
Röststyrd vägledning
En klar och lugn röst hjälper dig med instruktioner som är lätta att följa.

Bruksanvisning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjärtstartare Philips Heartstart FRx

HeartStart FRx är en robust och pålitlig hjärtstartare som är enkel att
användas av dem som kommer fram först vid ett hjärtstopp. Genom
inbyggda självtester säkerställs att enheten är färdig att användas vid behov med ett minimalt underhåll.
Robust
Även om de flesta plötsliga hjärtstopp inte inträffar i extrema miljöer, så gör en del det. Heartstart FRx är byggd för att klara miljöer där livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden. FRx klarar sprutande vatten, belastning upp till 250 kg och ett fall på 1 meter mot ett betonggolv.
Alltid Redo
Interna självtester är nyckeln till pålitlighet i produkter som används sällan. Heartstart FRx har dagliga veckovis och månadsvis självtester av funktioner
inklusive test av elektroder för att säkerställa att allting fungerar när den behövs som mest.
Minimalt underhåll
Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram.
Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även
kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder.

Bruksanvisning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOLL AED Plus
Är den enda hjärtstartaren med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help. Feedback på dina hjärtkompressioner ZOLL's patenterade elektroder mäter hjärtkompressionernas hastighet och djup. En röst i hjärtstartaren meddelar dig hela tiden om du utför effektiva och korrekta hjärtkompressioner och vägleder dig med uttryck såsom tryck hårdare eller bra kompressioner. Dessutom hjälper hjärtstartaren dig med att följa den rekommenderade frekvensen på 100 kompressioner per minut. Unik grafisk- och användarvänlig design Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg. Mindre underhåll och lägre driftkostnader AED Plus hjärtstartare utför automatiskt självtester, som försäkrar att hjärtstartaren alltid är redo att användas. AED Plus hjärtstartare använder sig av kommersiellt tillgängliga, billiga och miljövänliga batterier, som är enkla att byta ut och som håller i fem år i stand-by- läge. Intelligent stöd för att hjälpa barn ZOLL AED Plus hjärtstartare kan användas för defibrillering på barn upp till 8 år med hjälp av elektroderna Pedipadz II. När Pedipadz II är ansluten till hjärtstartaren känner AED Plus av att det är ett barn som ska räddas. Eftersom AED Plus hjärtstartare har utvecklat en EKG-analys lämpad för ett barns hjärtfrekvens, tillsammans med lämpliga defibrilleringsenerginivåer, kan AED Plus användas till att rädda både barn och vuxna. Bästa möjliga skydd mot väder och vind AED PLUS har en IP-klassificering på IP55 för damm och vatten. Språk: Svenska

 Bruksanvisning

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pris skicka e-post