Testa ditt Brandskydd !

 

Brandvarnare

Har du en brandvarnare hemma ska den testas så ofta du kommer ihåg det (minst månadsvis), och alltid om du kommer hem efter en tids bortavaro. Använd testknappen och se till att larmsignalen hörs i hela boendet. Tänk på att en brandvarnare beräknas täcka ca 60 kvadratmeters yta. Är boendet större än så bör du komplettera med flera brandvarnare. Vill du vara riktigt säker så testa brandvarnaren med riktig rök (aldrig öppen låga). Byt batteri minst en gång per år. Livslängden på en brandvarnare är i regel 8-10 år. Börjar den närma sig denna ålder, byt till en ny. Det är en billig livförsäkring......

Brandsläckare

Har du en brandsläckare hemma bör du med jämna intervall kontrollera släckarens manometer (tryckindikator) så att den håller trycket. Manometern skall visa på grönt. En släckare som använts eller tappat tryck av annan anledning skall alltid lämnas in till fackverkstad för en översyn och omladdning. För att hålla sin klassning (släckkapacitet) skall brandsläckare genomgå en verkstadsöversyn och laddas om enligt följande intervall:

Skumsläckare: Vart femte år

Pulversläckare: Vart tionde år

CO 2 Koldioxidsläckare: Vart tionde år (lagkrav för tryckkärl)

Vart vänder jag mig?

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor. Vår verkstad utför de servicetjänster som kan tänkas behövas.