Brandventilation
 

 

Att ventilera bort farliga rökgaser
Rökgaser är giftiga och hindrar sikten. De måste därför ventileras bort så att människor kan evakueras och göra det möjligt för räddningsstyrkan att snabbt lokalisera branden och släcka den. Brandventilatorer som man placerar högt upp i byggnaden bidrar på så sätt till en lyckad räddningsinsats.

Tuff miljö kräver underhåll
En brandventilator behöver regelbundet underhåll och tillsyn för att fungera bra. Det här gäller speciellt om den utsätts för sträng kyla och snö eller sitter i krävande miljöer, som t.ex. korrosiv atmosfär eller där den utsätts för kraftig nedsmutsning.
Vi på Köpings Brandservice AB utför underhåll på alla förekommande typer av brandventilatorer.

Kontakta oss för ett pris och ett skrivet avtal för att säkerhetställa att den årliga kontrollen sköts regelbundet enligt svensk standard SS 883007:2015. 

Vi jobbar efter svensk standard se länk

 

                    

Skicka e-post fråga ang. pris !