Service och översyn av brandredskap

Service och översyn av brandredskap är något som ofta förbises på våra företag.

Brandsläckaren används ju inte varje dag, därför är det ingen som reagerar om den är skadad och inte fungerar. Det gäller inte bara brandsläckaren utan även nödljus, utrymningsvägar och inte minst det passiva brandskyddet såsom branddörrar och brandtätningar. Därför behövs regelbunden kontroll och underhåll av säkerhetsutrustning

Vi utför regelbunden service på plats hos er. Enl SS 3656

Kontrollerar att brandredskapen är lätt åtkomliga och
inte blockerade av upplag eller annat.

Gör tillsyn eller översyn för att kontrollera att
brandredskapen är i fullgott skick samt gör utförliga
justeringar på plats eller i vår verkstad.
Även Årskontroll rökluckor & reparationer

Kontrollerar utrymningsvägar, vi byter trasiga lysrör i
armaturer, samt kontrollerar utrymningplanerna

Detta arbeta utförs av utbildad personal efter Svenska
brandredskapsföreningens föreskrifter.
Efter kontrollen erhåller ni ett protokoll med
våra åtgärder samt förslag på förbättringar.

Kontakta oss gärna , så hjälper vi er att hitta den service som passar er bäst.